USLUGE

FINIK DOO BEOGRAD vodi poslovne knjige za privredna društva, javne agencije i druge korisnike budžetskih sredstava kao i preduzetnike i predstavništva – ogranke prema važećim propisima koji na teritoriji Republike Srbije regulišu tu materiju.

Pod pružanjem računovodstvenih usluga, što predstavlja osnovnu delatnost Društva, obuhvaćeno je pružanje sledećih usluga: